Bu Site Harun Yahya Eserlerinden Faydalanılarak Hazırlanmıştır
GÖRSEL TELKİNLER

GÖRSEL TELKİNLERLE DARWINİST BÜYÜYÜ YAYGINLAŞTIRMAYA ÇALIŞIRLAR

Darwinistler, tarihte özelikle yarı maymun-yarı insan canlıların yaşadığı fikrini toplumun önemli bir bölümüne kabul ettirmek için çok ciddi bir telkin programı yürütmektedirler. Görsel telkin metodları ise bu programlarının önemli bir bölümünü oluşturur. Çünkü insanlar duydukları birşeyi unutsalar bile gördükleri hafızalarında daha kalıcı olacaktır.

Görsel telkin metodları içinde evrimcilerin en yaygın olarak başvurdukları ise bulunan fosilleri kullanarak yaptıkları rekonstrüksiyonlardır. Rekonstrüksiyon "yeniden inşa" demektir ve sadece bir kemik parçası bulunmuş olan canlının resminin ya da maketinin yapılmasıdır. Şimdiye kadar gazetelerde, dergilerde, filmlerde gördüğünüz "maymun adam"ların her biri aslında birer rekonstrüksiyondur.


Ancak insanın kökeni ile ilgili fosil kayıtları çoğu zaman dağınık ve eksik oldukları için, bunlara dayanarak herhangi bir tahminde bulunmak, bütünüyle hayal gücüne dayalı bir iştir. Yani insanın kökenini tasvir ettiği iddia edilen rekonstrüksiyonlar gerçekleri değil, ya fosil bilimcinin ya çizerin ya da heykeltıraşın hayal gücünü yansıtmaktadır. Bu yüzden evrimciler tarafından fosil kalıntılarına dayanılarak yapılan rekonstrüksiyonlar, tamamen evrim ideolojisinin gereklerine uygun olarak tasarlanırlar. Böylelikle yarı insan-yarı maymun bir maket veya bir çizim gören bir insan adeta gerçeğini görmüş gibi etkilenir. Birçok müzede bu maketler sergilenir ve insanlar böylece gerçek atalarını yakından görme imkanını bulduklarına inandırılır. Oysa bu çizimlerin veya maketlerin bilimsel olarak hiçbir değeri ve geçerliliği yoktur. Bunların tümü, insanları geçmişte yarı insan-yarı maymun şeklinde varlıkların yaşadığına inandırmak amacıyla hazırlanmıştır.Üst resimdeki kişinin görevi hayal gücünü kullanarak rekonstrüksiyon resimler yapmaktır.

 İşte filmlerde ya da gazete ve dergilerde gördüğümüz yarı maymun-yarı insan canlıların tümü bu kişilerin geniş hayal ürünüdür. Gerçekte böyle canlılar hiç birzaman yaşamamıştır. 


Bu resimlerse herkesin ezbere bildiği görüntülerdir ve film karelerinden alınmıştır. 

Darwinist büyünün görsel etkilerle sürdürülmesinde ikinci bir yöntem ise, süslü, rengarenk dergiler ve çarpıcı sayfa düzenleriyle insanların gözlerini boyamaktır. Bu bölümün başında Darwinistler'in bilimsellik imajı vermek için görünümlerine çok fazla dikkat ettiklerini belirtmiştik. Çünkü insanlar dış görünüşten çok fazla etkilenmekte, fikirlerini bunlara göre şekillendirmektedirler. Bu nedenle Darwinistler de teknolojiden ve ellerindeki imkanlardan azami şekilde faydalanarak, insanları ikna etmeye çalışırlar.Bu haber ise; evrim çağrıştırıcı bir başlıkla sunulmuş içerikse tuhaf safsatalardan ibarettir. 

İncelendiğinde hiçbir anlam ifade etmediği anlaşılan bu resim, görsel yönden insanların ilgisini çekerek evrim telkini yapmaktadır.

İçerik olarak birbirinden tuhaf safsatalarla dolu, fakat çarpıcı sayfa düzenlerine sahip evrimci dergi ve gazeteler insanların gözlerini boyamak amacıyla tasarlanmışlardır. Bunlar yapılırken de pek çok detay düşünülmüştür. Örneğin derginin genel görünümü, kapak tasarımı, sayfa düzeni, kapak ve sayfalarda kullanılan renkler, seçilen fotoğraflar ve hitap şekli okuyucuya çekici ve etkileyici gelecek bir kalitede hazırlanmıştır. Böyle çarpıcı bir ambalaj altında sunulan bilgiler ve konular da ister istemez okuyanda bir güven duygusu uyandırmaktadır.

Güzellik ve çarpıcılık maskesi altında gizlenen bu büyü, diğerleriyle birleştiğinde okuyucunun üzerinde gerekli olan etki oluşur. Okuyucu ister istemez, böyle bilimsel görünümlü ve kaliteli bir derginin veya kitabın, asılsızlığı bilimsel olarak ispat edilmiş bir teoriyi savunabileceğine ihtimal vermez ve kimi zaman sırf bu nedenle evrim teorisinin doğruluğunu araştırmaya gerek duymaz.


Oysa şunu bir kez daha belirtmek gerekmektedir: Evrimcilerin yüzlerce kemik parçası üzerine Latince kelimelerle bezenmiş, fotoğraflarla doldurulmuş ciltler dolusu demagojik anlatımları, çok sade bir dille ve özlü açıklamalarla tamamen geçersiz kılınabilir. Örneğin üç ciltlik çok ağır bir dille yazılmış, sözde bilimsel görünüşlü bir kitap, birkaç paragraflık gerçek bilimsel değere sahip bir yazıyla tamamen geçersiz hale gelebilir.

Hatta daha önce de belirttiğimiz gibi, evrimcilere ait kitapların tümünde delil olarak ortaya konulan bilgilerin ve bilimsel olduğu iddia edilen açıklamaların tümü, sadece küçük bir cep kitabı ile tam anlamıyla çürütülebilecek kadar zayıf ve içi boştur.

MEDYADAKİ EVRİM TELKİNLERİ


Bilimsel hiçbir dayanağı olmayan evrim teorisinin "bilimsel bir gerçek" zannedilmesindeki en büyük etken medyadır. Düzenli olarak Evrim Teorisini konu edinen basın yayın organları bu şekilde teorinin gündemde kalmasını sağlarlar.Kitlesel evrim telkinine medyanın yanısıra, bilimsel kaynaklarda, ansiklopedilerde hatta biyoloji kitaplarında rastlamak mümkündür. Dikkat çekici sayfa düzenleri, çarpıcı kapaklar ve renkli resimler kullanılarak hazırlanmış olan kitapların ve dergilerin amacı görsel yönden ilgi çekerek halka evrim vardır telkini verebilmektir.